Referendum 2015

Informácia o čase a mieste konania Referenda 

Oznámenie starostu pre referendum 2015 o určení okrskov a volebných miestností