Copyright 2019 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Materiály na rokovanie MZ

7. zasadnutie MZ konané dňa 11.12.2019 - 1, 11.12.2019 - 2

6. zasadnutie MZ konané dňa 18.09.2019 -1 , 18.09.2019 - 2

4. zasadnutie MZ konané dňa  19.06.2019 - 119.06.2019 -2

3. zasadnutie MZ konané dňa  24.04.2019

2. zasadnutie MZ konané dňa  27.02.2019

21. zasadnutie MZ konané dňa 19.9.2018-1,   19.09.2018 -2, 19.09.2018 - 3  19.9.2018 - 4

20. zasadnutie MZ konané dňa 20.06.2018 -1 ,  20.06.2018 - 220.06.2018 - 3   

19. zasadnutie MZ konané dňa 18.04.2018 

18. zasadnutie MZ konané dňa 21.02.2018

Search