Copyright 2019 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Komisie miestneho zastupiteľstva

1. Komisia výstavby, územného plánu, životného prostredia, regionálneho rozvoja, verejného poriadku, poľnohospodárstva a vodného hospodárstva

Predseda komisie: Marián Kačmár

Členovia komisie - poslanci: Marián Kačmár, Dušan Pracko, Mgr. Igor Sidor, PhD., MBA, Maroš Kuruc

Členovia komisie - neposlanci: Imrich Buľko, Lucia Veľková, Ondrej Pačut

 

2. Komisia finančná, správy majetku, obchodu, služieb a cestovného ruchu

Predseda komisie: Marek Rusnák

Členovia komisie - poslanci: Marek Rusnák, Dušan Pracko, Monika Sedláková, Maroš Kuruc

Členovia komisie - neposlanci: Jozef Kuruc, Lucia Krajňáková,. Ing. Mária Juhászová

 

3. Komisia sociálna a zdravotná, pre kultúru, šport, klubovú činnosť a cirkvi

Predseda komisie: Monika Sedláková

Členovia komisie - poslanci: Monika Sedláková, Mgr. Igor Sidor, PhDr., MBA, Ing. Daniel Antal, Marián Kačmár

Členovia komisie - neposlanci: MUDr. Beáta Buľková, Jarmila Baloghová, PaeDr. Ondrej Vilner, Peter Mihok

 

4. Komisia bytová

Predseda komisie: Monika Sedláková

Členovia komisie - poslanci: Ing. Daniel Antal, Marián Kačmár, Maroš Kuruc, Dušan Pracko, Marek Rusnák, Monika Sedláková, Mgr. Igor Sidor, PhD., MBA

 

Search