Ekonomické a bytové

Prízemie miesneho úradu

Vybavuje: Valéria Szabóová

Kontakt: 05572 62 417