Oznámenie o rekonštrukcií plynovodov a prípojok

termín 01.04.2018 - 30.10.2018 s konečnou úpravou do 15.12.2018 na uliciach Hraničná a Ľanová.