Multifunkčné ihrisko pri Základnej škole

Občianske združenie Vráťme deťom šport do Košíc poskytlo peňažný dar v prospech Základnej školy Abovská 36 Košice na zabezpečenie

sprístupnenia multifunkčného ihriska pre občanov Barce počas celých letných prázdnin.

 

Veríme, že hlavne barčianske deti si nájdu cestu na toto nové moderné ihrisko a budú ho čo v najväčšom rozsahu využívať.

Mgr. Igor Sidor, Phd., MBA - predseda občianskeho združenia