FITPARK V BARCI

Fitpark pre všetky generácie

Mestská časť Košice – Barca v nadväznosti na účelovú dotáciu z mesta Košice v rámci podpory športu zabezpečila dodávku, osadenie a montáž exteriérových fitnes strojov firmou Dextrade Žilina, s.r.o. v Barčianskom parku – „Fitpark pre všetky generácie“ -  pri detskom ihrisku. Dodávku a montáž cvičiacich strojov zabezpečila spoločnosť Dextrade Žilina, s.r.o. na základe predchádzajúcej ponuky a s  poskytnutou dotáciou vo výške 55 % hodnoty z projektu v súčinnosti s výrobcom prvkov firmou Colmex, s.r.o. Praha a Nadáciou správneho životného štýlu. Cvičiace stroje slúžia pre všetky generácie s tým, že v jarných mesiacoch budú osadené ďalšie doplnenia a úpravy terénu. Bližšie už fotozábery.

Pri cvičiacich strojoch je na osobitnej tabuli zverejnený prevádzkový poriadok s príslušným logom firiem.

Veríme, že aj používaním cvičebných strojov sa zapojíte do športového diania v rámci mesta Košice – mesto športu.